Type Here to Get Search Results !

Ajaad Han

ਸੰਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ,

ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ |

ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਇਮਾਰਤ,

ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਢਹਿ ਗਈ ||

ਬੱਸ ਪੱਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ,

ਕੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਵਾਬ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਵਿੱਕ ਗਏ ਲੀਡਰ ਤੇ,

ਵਿੱਕ ਗਈ ਜਨਤਾ |

ਹੁਣ ਕੋਣ ਸੁਨਾਏ,

ਤੇ ਕੋਣ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ||

ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਨਾਉਂਦੇ,

ਤੇ ਖੁਦ ਸਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਆਜਾਦੀ ਆਜਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭ ,

ਮਤਲੱਬ ਇਸਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀ ਜੱਦ |

ਆਜਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ,

ਮਿਲਦੇ ਕਿਓਂ ਨਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ||

ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਓਂ ਨਹੀ ਸੱਬ,

ਇਸ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਕਿਓਂ ਫੜਦੇ ਹੋ,

ਕਿਓਂ ਜਾਨ ਜਾਨ ਫੇਰ ਲੜਦੇ ਹੋ |

ਮਾਂਸ ਮੱਛਲੀ ਕਿਓਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,

ਕਿਓਂ ਝੂਠੀ ਸੇਹਤ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ||

ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਢ ਦੇਵੋ,

ਕਦੇ ਕੜਵਾ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕਿ,

ਜਹਿਰ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਗਾ ਲਿਆ |

ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੀਨ ਚੇੰਗ ਕਰਾ ਕਿ,

ਬੰਦਾ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ||

ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ,

ਕਿਸ ਪਖੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਹਿੰਦੂ - ਸਿੱਖ ਲੜਾ ਕਿ,

ਲੀਡਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ |

ਪਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ,

ਲੈਂਦੇ ਨਵੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ||

ਇਨ੍ਹਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ,

ਤੋੜਦੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਲੈ - ਦੇ ਕਿ ਕਿਓਂ ਕੰਮ ਚਲੋੰਦੇ,

ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕਿਓਂ ਮਾਣ ਘਟਾਓਂਦੇ |

ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ,

ਫਿਰ ਕਿਓਂ ਹੋ ਆਰਕਸ਼ਣ ਚਾਹਉਂਦੇ ||

ਸੰਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖੱਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,

ਉਸ ਮਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਗੁਨਾਗਾਰ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.....

ਬਿੱਜਲੀ ਲਈ ਨੇ ਤਰਸਾਉਂਦੇ,

ਲੰਬੇ - ਲੰਬੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ |

ਪੱਕਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿਡੁਲ ਨਾ ਬਨਾਉਂਦੇ,

ਜੱਦ ਮਰਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ||

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਮਰਜੀ ਤੋਂ,

ਵਿਨਯ - ਰਾਜਨ ਉਦਾਸ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ.........

ਹਿੰਦੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੇਡ ਰਚਾ ਕਿ,

ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੇ |

ਆਪ ਛੱਡ ਜੁਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ,

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ||

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਛੱਡ,

ਅਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ..........

ਕਿਉਂ ਵਖਰਾ ਵਤਨ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ,

ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ - ਕੋਈ ਪਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ |

ਕਿਉਂ ਕੋਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ,

ਸੱਚਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ||

______ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਕਹਾਉਂਦਾ,

ਚਾਹੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਆ - ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ |||


ਕਾਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ..............

© Viney Pushkarna

pandit@writeme.com

www.fb.com/writerpandit