February 1, 2010

Brahmin Hindustan De

ਚਲਦੇ ਮਣਕ ਦੇ ਨਾਲ,

ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਮਾਲ |

ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ,

ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਲ ਮਚਾਓੰਦੇ ਨੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ,

ਸੱਬ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਨੇ ਦਿੰਦੇ |

ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨ ਇਹ ਖਹਿੰਦੇ,

ਨ ਹੀ ਮੋਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰੋੰਦੇ ਨੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਸੱਬ ਧਰ੍ਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇ ਰਖਦੇ,

ਸੁਲ੍ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸੱਬ ਦੇ|

ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ,

ਸਮਜ੍ਦਾਰ ਕੋਮ ਕਾਹੋਉਂਦੇ ਨੇ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ,

ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੱਬ |

ਹੈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ੍ਬ੍ਹ,

ਇਹ ਸਦਾ ਹਸਦੇ, ਗੋਉਂਦੇ ਨੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਹੈ ਇਕਠ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ,

ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਜਾਨ |

ਨ ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਨ ਬਨਦੇ ਚੀਤੇ,

ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਹੋਉਂਦੇ ਨੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ,

ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਤਾਣ |

ਇੰਨੀ ਇਰਾਦੀਯਾਂ 'ਚ ਜਾਨ,

ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੋਉਂਦੇ ਨੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚ ਨੇ ਸਭਦੇ,

ਹੈ ਅਣਖੀ ਕੋਮ ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ |

ਇਹ ਗੁਰੂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ,

ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵੋਉਂਦੇ ਨੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


ਅੱਜ ਰਾਜਨ ਤੇ ਵਿਨਯ ਭਰਾ,

___ ਵੀ
ਗੀਤ ਰਿਹਾ ਸੁਨਾ |

ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਥਾਂ,

ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨੋਉਂਦੇ ||

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ,

ਦੁਨਿਯਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਬਨੋੰਦੇ ਨੇ |||


© Viney Pushkarna

pandit@writeme.com

www.fb.com/writerpandit