March 29, 2011

Gunahgaar 1

 
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ, ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ,

ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਅਸ਼ਕ ਐਸੀ, ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ |

ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਵਿਨਯ, ਮੈਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਵਾਂ,

ਪਰ ਐਡੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਲਾਵਾਂ ||

ਜੋ ਟੁਟ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਬੇਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਓਹ ਹਾਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||......ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ, ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨੂੰ,

ਲਗਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਪਤਾ, ਕਿਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ |

ਸਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਪਈ ਲਕੋ ਲਿਆ,

ਨਾ ਲਗਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਭੇਦ ਦਿਲ ਦਾ ਗਿਆ ਖੋਲਿਆ ||

ਦਿਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਗੱਲਦਾ, ਕਰਦਾ ਵਿਨਯ ਸਤਕਾਰ ਹਾਂ,

ਪਰ ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||......ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅੱਜ, ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਥੋਂ ਸੋਚ ਵੀ,

ਉਡਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਰ, ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਥੋਂ ਬੋਚ ਵੀ |

ਬੋਚ ਬੋਚ ਡੇਮੇ ਸਾਰੇ , ਸਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਰੋ ਲਾਵਾਂ

ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਕੋ ਲਵਾਂ ||

ਰੱਬਾ ਤੁਹੀਂ ਜਾਨੇ ਮੈਂ, ਉਸਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||......ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਤੇਜਾਰ ਦੇ,

ਕਰ ਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਂ, ਪਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ |

ਕਰ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ,

ਸਗੋਂ ਓਹਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ||

ਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿਨਯ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||......ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਵਿਨਯ, ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ,

ਅਖਾਂ ਚੋਂ ਡਿਗੇ ਹੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਣਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ |

ਜਾਗ ਉਥੇ ਖਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਲੋਰੀ ਅਸਾਂ ਸੁਆ ਲਿਆ,

ਓਹ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਸਦਾ, ਲੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ||

ਨਾ ਹੋਰ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਊ, ਐਸੀ ਵਾਦੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||......

ਕਿਰਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵਿਨਯ, ਕਰੇ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ,

ਇਕ ਆਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਭੂਲੇ ਵਿਨਯ ਔਕਾਦ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ |

ਕਰਾ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਮੇਰਾ, ਉਸਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ,

ਨਾ ਆਏ ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਪਿਆਰ ਦੀ. ਇਸ ਦਿਲ ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ||

ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||......© Viney Pushkarna

pandit@writeme.com

www.fb.com/writerpandit