March 31, 2011

Gunahgaar 2

 
ਅੱਜ ਕੋਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਸ ਕੁਵੇਲੇ ਨੂੰ,

ਜੱਦ ਆਖਿਆ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪਸੰਦ ਐਨਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ |

ਕਾਥੋਂ ਉਸਦੇ ਆਗੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘੜਾ ਢੋਲ ਗਿਆ,

ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿ ਉਸਨੂੰ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੋਲ ਪਿਆ ||

ਹੁਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ,ਕਿਓਂ ਐਨਾ ਮੈਂ ਬੇਕਰਾਰ ਸਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਉਸਦੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||....ਅੱਜ ਜੋ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਗਲ ਤੇਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਤੇਰੇ,

ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲੀਂ ਹੈਗਾ , ਨਹੀ ਅਖਰੂ ਸਕਦਾ ਝੱਲ ਤੇਰੇ |

ਜੇ ਕਰ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਥ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ,

ਨਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕਾਇਆਂ ਤੂੰ, ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ||

ਜੋ ਪਾਏਂ ਕੱਲਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੇ, ਸੋਚੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||....ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਨਾ,

ਪਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਇਸਤੋਂ, ਲਕੋ ਦਿਲ ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਪਾਨਾ |

ਆਖੇ ਵਿਨਯ ਇਹ ਗਲ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਯਦ ਆਖਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ,

ਜੋ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਦਰ ਤੇਰੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹੇ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨੀ ਕਰ ਪਾਨਾ |

ਜੋ ਜੋ ਖੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸੱਬ ਲਈ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹਾਂ.

ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||....ਸ਼ਾਯਦ ਮੈਂ ਖੋ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਚ੍ਪੰਨ ਦਾ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਯਾਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ |

ਯਾਰ-ਪਿਆਰ ਦੋਹੇਂ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ,

ਲਖਾਂ ਚੇਹਰੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆ , ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀ ਡੁਲ ਸਕਦਾ ||

ਜੋ ਡੁਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||....ਪੂਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਬੂਲ, ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,

ਪਰ ਅਜੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਖੋ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਘਬ੍ਰੋੰਦਾ ਹਾਂ |

ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਚੰਦ੍ਰਾ, ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਰੋਉਂਦਾ ਹੈ,

ਐਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਨਯ, ਸੱਚਾਈ ਅੱਗੇ ਰਖਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ||

ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਕਹੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਂ,

ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ  ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||....ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਯਦ ਨਹੀ ਕਾਬਿਲ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ,

ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰੋ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਿਠੀ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਦੇ |

ਮਹਿਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਨੇ ,

ਨਹੀ ਲਫਜ਼ ਰਹੇ ਵਿਨਯ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੌਸ਼ਾਰ ਦੇ ||

ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਇਨਕਾਰ ਹਾਂ,
ਸ਼ਾਯਦ ਤੇਰੇ ਗਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ||||....© Viney Pushkarna

pandit@writeme.com

www.fb.com/writerpandit